Showing 77 results

Archival description
Myron Momryk Ukrainian Canadian family history collection
Print preview Hierarchy View:

15 results with digital objects Show results with digital objects

Deedo’s Children: A Story of John Hryhor of Nipawin, Saskatchewan

From: Horoshovo, Ukraine
Settled: Tolstoi and Stuartburn Manitoba, and Sheho, Saskatchewan
Names: Hryhor, Hryhoriv, Dorchuk, Kozak, Ktitor, Chocorlan, Chebryk, Zwozdesky, Bohonos, Gulutsan, Huzel, Melnychuk, Antoneichuk, Korbutiak, Oleksiuk, Gavrelitsa, Kucharek, Popovic, Tablish, Hudyma, Dmyterko, Tkachuk, Gafitsa, Lysak, Chorney, Pasichnyk

Gulutsan, Lena (Hryhor)

Results 1 to 10 of 77